• Η δημιουργία του Αδάμ
  • Η δημιουργία του Σύμπαντος (Big Bang)

Βίντεο

  1.  Λίγα Λόγια για τη Φιλοκοσμία
  2. Παρουσίαση Βιβλίου Φιλοκοσμίας
  3. Διαλέξεις με θέμα τη Φιλοκοσμία
  4. Εκπομπή Φιλοκοσμία                                                                                               Κανάλι seven (2002-2003)                                                                        Κανάλι atticatv (2013-2014)

Leave a Reply