• Η δημιουργία του Αδάμ
  • Η δημιουργία του Σύμπαντος (Big Bang)